Menu

Oseberghaugen i Tønsberg


Oseberghaugen i Tønsberg

Oseberghaugen er en gravhaug og skipsgrav i Slagendalen i Tønsberg kommune, Vestfold. Før utgravingen av haugen i 1904 ble den kalt for «Revehaugen» og er en fire meter høy gravhaug. I forbindelse med utgravingen i 1904, ble det aller mest spennende fra gravhaugen, skipet «Osebergskipet» og annet gravgods, fjernet. Fortsatt er gravhaugen et imponerende skue og en påminnelse om vikingtida og de imponerende ritene i forbindelse med begravelser på den tiden.

Gravhauger har en lang historie. Oseberghaugen er en av de mest kjente og best bevarte, men det finnes mange andre. Det finnes gravhauger som stammer fra helt tilbake til bronsealder, og det har vært mange ulike måter å konstruere disse haugene på. I begynnelsen var gravhaugene enklere og ble ofte kombinert med kremering. Fremover mot vikingtida ble det vanligere med de gigantiske gravhaugene som Oseberghaugen er et eksempel på.

Utgraving

Oseberghaugen ble gravd ut i perioden 13. juni til 5. november 1904. Det var arkeologiprofessor Gabriel Gustafson som ledet arbeidet med utgravingen. Det er egentlig merkverdig at graven ikke har vært åpnet og plyndret før 1904, gitt alle de fantastiske funnene i den. Senere er selve gravleggingen datert til år 834, og ved åpningen var altså graven godt over 1 000 år gammel – og i dag nesten 1 100 år gammel

Innholdet i graven er svært omfattende. Det er to kvinner som ble gravlagt i Oseberghaugen. Det er ikke helt sikkert hvem de er, men det spekuleres i at den eldre av de to må ha hatt høy status og for eksempel vært en prestinne. Den yngre kan ha vært en trellkvinne som ble ofret sammen med sin eier. I tillegg finnes det en rekke dyreofre som hester og hunder i graven.

Osebergskipet

Hovedfunnet i Oseberghaugen er Osebergskipet, et 21,5 meter langt vikingskip med både en 9–13 meter lang mast og plass til 30 roere. Skipet er laget av eik og det er i imponerende god stand gitt at det har vært nedgravd i Oseberghaugen i godt over 1 000 år. Skipet er rikt dekorert med drager eller sjøormer, og er til sammen fem meter bredt. Etter funnet ble det transport til Oslo.

Siden 1926 har Osebergskipet vært utstilt i Vikingskipshuset, som ligger på Bygdøy utenfor Oslo. I det samme museet finner du en rekke andre vikingskip fra andre funnsteder rundt om i landet. Etter en utvidelse av museet i 1957, ble i tillegg flere av de andre funnene fra Oseberghaugen utstilt her. Beliggenheten i Oslo gjør at utstillingen er tilgjengelig for mange, også tilreisende turister som for eksempel kommer med cruiseskip til Oslo.

Andre funn

I tillegg til Osebergskipet ble det gjort en rekke andre funn i graven. Om bord i selve skipet var gravkammeret plassert. Dette var laget av tømmer og formet som et telt. Inne i gravkammeret befant det seg to gravlagte kvinner og noe personlig utstyr. Rundt skipet hadde de fått med seg en rekke andre ting på sin siste reise – mye av det er til praktiske formål, men også mye annet.

Noen eksempler på funn er «Osebergvogna», en rikt dekorert vogn i tre, hele fire ulike sleder i tre og fem svært detaljerte dyrehodestolper. Dessuten ble det funnet en mengde utstyr til skipet og vanlige verktøy og arbeidsredskaper til gårdsdrift. Flere ulike kister med tøy var sendt med, inkludert mange broderte veggtepper som dessverre ikke var i veldig god stand. Det ble også funnet flere vevstoler og redskap til håndarbeid.

Skjelettrester

Det har vært gjennomført DNA-prøver på de to ulike skjelettene fra Oseberghaugen, men uten noen klare resultater. Den eldre kvinnens beinrester inneholdt tre ulike DNA-kilder, og den yngre kvinnen kunne muligens stamme fra Midtøsten eller Kaukasus, men det er usikkerhet også rundt dette. Skjelettene ble fjernet fra graven, men senere gravd ned igjen ved rekonstruksjon av haugen i 1948. De ble likevel hentet ut igjen i 2007 for å unngå at de blir ødelagt.

Oppsummering

Oseberghaugen gir virkelig et fantastisk innblikk i vikingtida og gravskikkene på den tiden. For å få et komplett bilde av Oseberghaugen kan det selvfølgelig være hyggelig med et besøk ved selve haugen i Tønsberg kommune. Samtidig er det kanskje i Vikingskipmuseet i Oslo du kommer tettest på funnene med både skipet og mange andre gjenstander utstilt (gjerne kopier av originale gjenstander). Der kan du virkelig oppleve disse over 1 000 år gamle gjenstandene

1 thought on “Oseberghaugen i Tønsberg”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *