Menu

Karljohansvern verft


Karljohansvern verft ble etablert i 1818, utviklingen av anlegget i årene etter 1800 var av stor militær interesse for Norge. Anlegget måtte tåle en del tilbakeslag, og ulike planer ble fremsatt og endret på. Selve byggevirksomheten var svært ujevn, der både økonomi, endrede militære og teknologiske forutsetninger fikk konsekvenser for utformingen av festningsverkene. Fortene som heter Citadellet og Norske Løve, ble karakterisert som utidsmessige kort tid etter at de sto ferdige.

Men til tross for dette fortsatte verftet skolevirksomheten, og aktiviteten ellers på anlegget fortsatte for fullt. Fortene ble supplert med nye batterier og skyts, men planene om å bygge en stor befestet garnison i indre Horten ble skrinlagt en stund før 1850. I mens på utsiden av Karljohansvern verft fortsatte imidlertid boligbyggingen for fullt, og det er dette som senere la grunnlaget for Horten by slik vi kjenner det i dag.

Historien til Karljohansvern

Karljohansvern og Oscarsborg var sammen regnet som mine- og torpedovesenets «vugge», senere ble dette også base for Skagerakeskadren under unionsstriden. Fra første verdenskrig ble det brukt som et senter for produksjon og utvikling av ammunisjon, miner og torpedoer. Her på verftet ble det også produsert stadig nye og mer moderne skip, og flyfabrikken på Møringa fikk mange sivile og militært ansatte. Flyfabrikken ble etablert i 1918 og ble en stor bedrift.

Av alle de nasjonale festningsverkene var det den omfattende teknologiske utviklingen som knyttet Karljohansvern til den sivile verden. Og ved overgangen til det 20.århundre gikk Karljohansvern inn i en ny fase. Verftet var alt solgt, flyfabrikken var lagt ned, nå ble den aktive delen av forsvaret også krympet. Dette medførte at aktiviteten ble flyttet til en avgrenset del av Møringa, Vealøs og de nærliggende øyene – nå er det et mer sivilt preg over anlegget.

Karljohansvern verft

Karljohansvern orlogsstasjon er lokalisert på Hortenshalvøya som ligger i Borre kommune. Selve verftsområdet omfattet hele den vestre delen av Hortenstangen inkludert halvøya Kyllinghodet. Det var her verfts- og driftsområdet befant seg med blant annet beddinger, kaier, tørrdokker, lagerskur, verksteder samt administrasjonen. Forsvaret omfattet et større område i den indre havn samt Vealøs, Mellom- og Østøya. I dag eier forsvaret kun den østlige delen av verftsområdet, og kan fremdeles vise til et mangfold av bygninger.

Her kan vi fort nevne at dette er bygninger som fremdeles i dag kan fremvise funksjoner og driftsfaser ved anlegget. Her kan eksempler være magasin A og B som er oppført i tegl med den mellomliggende kanalen, laboratoriet, verksteder, materialskur og verftsporten med den sammenhengende muren som skiller verftet fra de områdene utenfor. Alle disse viser de ulike måtene verftet har blitt driftet og drevet – både som sivilt prosjekt og som militært.

Bombingen av verftet

Under andre verdenskrig ble verftet bombet av de allierte, dette på grunn av tyskernes forsøk med snorkelubåtene. Milorg fikk beskjed fra London om å forsøke å sabotere ubåtene, men dette fikk de ikke gjort siden de sjelden lå til kai. 23 februar 1945 gikk de allierte til angrep og bombet Karljohansvern. Bombingen pågikk i en time, alt var i ruiner. Da freden kom trodde mange at basen skulle bli flyttet til Bergen.

Dette trodde mange siden lite eller ingenting hadde blitt gjort for å starte oppbyggingen. Tyske offiserer med spesialkompetanse på akkurat gjenoppbygging hadde vurdert tilstanden etter at brannen hadde blitt slukket. Hele verftet lå i ruiner med få unntak, og alt som kunne brenne hadde blitt brent. Skadene etter bombingen kostet flere millioner, og selv om tørrdokken samt noen av maskinene klarte seg, ble dessverre hele virksomheten så å si stoppet.

Historiens spor

Fortet Norske Løve som ble bygget i 1859 hadde forfalt, men ble under okkupasjonen av tyskerne satt i stand igjen og tatt i bruk. Det ble også gjort tilføyelser, slik som blant annet at det gamle tårnet ble bygd høyere og kasernen fikk en etasje mer. Kasernen hadde i utgangspunktet et flatt tak, dette i tillegg til at de åpne kasemattene i enveloppen ble gjort om til lukkede forlegningsrom.

Oppsummering

Karljohansvern verft ble etablert i 1818 kort tid etter unionsinngåelsen med Sverige, og har gjennom alle de operative årene måtte tåle mange tilbakesteg blant annet å bli bombet under andre verdenskrig. I dag er Karljohansvern åpnet for allmennheten, men kun øya Vealøs er fortsatt i forsvarets eie og dermed ikke tilgjengelig for allmennheten. Horten verft ble lagt ned i 1987, og kan fortsatt bli brukt som base ved en eventuell krig eller krise.

1 thought on “Karljohansvern verft”

  1. Abollew says:

    https://vskamagrav.com/ – buy kamagra jelly india

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *