Menu

Gokstadhaugen – Kongshaugen


Gokstadhaugen er en gravhaug i Sandefjord kommune, Vestfold. Den er også kjent som Kongshaugen. Det var allerede i 1879 som det ble oppdaget at det fantes et vikingskip inne i gravhaugen og den ble gravd ut den påfølgende sommeren, 1880. Gravhaugen ligger ved Gokstad gård i Sandefjord kommune, det som er lett å glemme er at havet i vikingtiden var opptil fire meter høyere og graven var da mye nærmere vannet.

Dette kan også forklare noe av den bedriften det er å plassere et stort skip som Gokstadskipet i en gravhaug av denne typen. Per i dag finnes Gokstadskipet utstilt på Vikingskipshuset på Bygdøy utenfor Oslo, og er altså lett tilgjengelige for innbyggere og turister i Oslo. Selve Gokstadhaugen har også blitt et populært utfluktsmål som det satses mye på både i forhold til å attrahere besøkere og forskere.

Utgraving

Når Gokstadhaugen ble gravd ut i 1880 var den hele fem meter høy og 50 meter i diameter. Den ble gravd ut i perioden april til juni 1880, under ledelse av antikvar Nicolay Nicolaysen. I forbindelse med utgravingen ble det oppdaget at gravhaugen allerede hadde vært åpnet og det ble konstatert at det hadde vært et så kallet «haugbrott», det vil si en åpning av gravhaugen relativt kort tid etter gravlegging.

Årsaken til haugbrott er usikker, det kan være enten helt enkelt at noen har plyndret graven for verdifulle formål, men det kan også være rituelle årsaker. Det kan ha handlet om å hente ut viktige gjenstander med magisk betydning eller å sikre seg mot at den som var begravet skulle gå igjen. Likevel var selve skipet, gravkammeret og mange andre gjenstander i graven fortsatt på plass og intakte.

Gokstadskipet

Gokstadskipet er Norges best bevarte vikingskip og analyser tilsier at det ble bygget ca. 890 e.Kr. og lagt ned i gravhaugen omtrent ti år senere. Skipet er 23,8 m langt, 5,2 m bredt og med 16 årepar ville det altså vært plass til 32 roere som sammen med skipets seil bør ha kunnet gi en toppfart på omtrent 12 knop. Skipet er i dag utstilt på Vikingskipshuset på Bygdøy.

Det er laget en rekke reproduksjoner av skipet. Den første var skipet «Viking» som ble bygget allerede noen år etter utgravingen og seilt over Atlanteren til Verdensutstillingen i Chicago av Magnus Andersen, redaktør for Norges handels- og sjøfartstidende i 1983. En fantastisk prestasjon som virkelig beviser at skipet er sjødyktig. Senere er det laget minst tre andre reproduksjoner, «Ormen Lange», «Hjemkomst» og «Gaia», som alle har seilet over Atlanteren.

Andre funn

I graven ble det også funnet en mann i et teltformet gravkammer, flere dyr, utstyr og tre småbåter. Gravkammeret var bygget i akterskipet, og i en seng i kammeret var en mann i 40-årene som var omtrent 1,85 m lang gravlagt. Det har vært spekulert i at den gravlagte mannen er enten Olav Geirstad-Alv, en småkonge, eller Tore Haklang som var sønn av en annen konge (Kjøtve den rike).

At mannen har merker etter kamp kan peke mot at det andre alternativet er det riktige, da det stemmer med hvordan Tore Haklang skal ha omkommet. Smykker og andre verdisaker var fjernet fra graven før utgravingen i 1880, men rester av gulltråder tyder på at den gravlagte var kledd i en forseggjort drakt. Mange andre gjenstander som spillebrett, sleder, kjøkkenutstyr og til og med en påfugl ble funnet i graven.

Rekonstruksjon av graven

Den 16. juni 1928 ble beinrestene fra graven begravet på ny. De ble festet til en eikeplanke og lagt i en blykiste inne i en sarkofag av stein. Det påfølgende året, 29. juli 1929, var kong Haakon VII tilstede ved innvielsen av gravhaugen. Knoklene ble likevel hentet opp igjen i 2007, da det var risiko for at de skulle ødelegges og i dag finner du de på Universitetet i Oslo.

Oppsummering

Gokstadhaugen er et flott eksempel på en gravhaug fra vikingtiden. Skipet fra denne haugen er det best bevarte vikingskipet i Norge, og hvis du har anledning å besøke Vikingskiphuset på Bygdøy utenfor Oslo kan du beundre en skipskonstruksjon som er laget for å kunne ferdes over Atlanteren. Hvis du besøker selve Gokstadhaugen i Sandefjord kommune vil du også finne plaketten fra den offisielle innvielsen av den restaurerte gravhaugen i 1929.

1 thought on “Gokstadhaugen – Kongshaugen”

  1. Abollew says:

    http://fcialisj.com/ – buy cialis online us

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *