Menu

Fredriksvern – et viktig norsk kulturminne


Fredriksvern verft i Stavern er en del av Norges stolte marinehistorie og den første store marinebasen i Norge. Den militære historien i Stavern hadde sin begynnelse med etableringen av Stavern fort som fikk en fast bemanning på 13 mann og en kommandant allerede i 1689. Dette var et lite fort med tårn og jernkanoner som omtrent 60 år senere skulle bli en del av forsvaret rundt Fredriksvern verft.

Det var i 1750 at Kong Fredrik V besluttet at det skulle anlegges et orlogsverft i Stavern. Det var flere bidragende årsaker til at akkurat Stavern ble valgt, for eksempel var det mulig å seile ut fra området via to utløp som gjorde Stavern til et trygt valg uansett vindretning. Dessuten var plasseringen relativt trygg mot angrep fra land og var også greit plassert i forhold til Sverige.

Bygging av Fredriksvern

I tillegg til konstruksjonen av selve verftet og festningsverkene, ble det også bygget et boligområde for militært personell og et eget sykehus. I 1754 var selve verftet bygget ferdig og konstruksjonen av skip med hjemmebase på Fredriksvern kunne begynne. Det første skipet som ble bygget var galeien Moss, og i perioden fram til 1774 ble det bygget både 10 galeier og i tillegg en fregatt som fikk navnet Christiania.

Fregatten Christiania var det eneste skipet som var bygget for å ferdes utenfor skjærgården og som kunne delta i større marineoperasjoner sammen med andre dansk-norske skip. En årsak til at det ikke ble bygget flere fregatter eller andre større fartøy, var begrenset tilgang til eik. I dag er det vanskelig å se for seg, men da krigsskip ble bygget i tre var eik en helt kritisk innsatsfaktor av nasjonalt interesse.

Videre drift og nedleggelse

Fredriksvern ble videre bygget ut under 1700-tallet med flere befestningsverk og andre konstruksjoner. I forbindelse med det opprinnelige byggeprosjektet ble det bygget en kirke, og i årene etter ble det anlagt moloer for å sikre roligere farvann. Mot slutten av 1700-tallet ble det oppført en ny linje med forsvar rundt Fredriksvern, med såkalte blokkhus og sterke tømmerpalisader og patruljeganger bak. Dette ville ha vært den første forsvarslinjen ved et angrep.

Fredriksvern var sentrum for den norske marinen og ble hovedstasjon for den norske flåten fra 1814. Her ble også det som senere skulle bli den norske Sjøkrigsskolen etablert allerede i 1817, før den ble flyttet til Horten i 1864. I løpet av 1800-tallet ble aktiviteten på Fredriksvern redusert og 1896 ble all gjenstående aktivitet flyttet til Horten. Årsaken var blant annet at havnebassenget på Fredriksvern ikke var dypt nok for nye skip.

Fredriksvern i dag

Etter at permanent norsk militær aktivitet var avviklet ved Fredriksvern, fungerte basen i en periode som utgangspunkt for sommerøvelser. I løpet av andre verdenskrig hadde tyskerne en betydelig aktivitet ved Fredriksvern og benyttet anlegget både som depot for sin marine og til trening og utdannelse av sine kyst-artillerister. Et stort antall russiske krigsfanger og norske internert ble også plassert på Fredriksvern i løpet av krigen samtidig som bygningsmassen ble utvidet.

Etter krigen overtok Luftvernregimentet anlegget og i etterkrigstiden fungerte Fredriksvern som senter for utdannelse av luftvern-artillerister fram til 2002, da også denne militære aktiviteten ble avsluttet. Anlegget eies i dag fortsatt av Forsvarsdepartementet ved Forsvarsbygg. I dag er Justissektorens kurs- og øvingssenter den største leietakeren på Fredriksvern. Området består fortsatt av en stor bygningsmasse med til sammen 45 bygninger på til sammen 40 000 kvadratmeter, hvorav mye er fredet.

Besøke Fredriksvern

Fredriksvern er et populært turistmål, og hvert år er det over 200 000 personer som besøker verftet og gjør det til det 25. mest besøkte turistmålet i landet – og det mest populære i Vestfold. Verftet ble fredet av Riksantikvaren i 2011 og det er til sammen omtrent 14 000 kvadratmeter av de til sammen gjenstående 40 000 kvadratmeter som er fredet. Byggestilen er spesiell med utstrakt bruk av utmurt bindingsverk.

Oppsummering

Fredriksvern er et flott sted å besøke for å få et innblikk i norsk marinehistorie og la seg imponere av de godt bevarte bygningene fra 1700-tallet. I dag er Fredriksvern ikke hensiktsmessig som base for den norske marinen, men stedet er perfekt for besøkende som er interessert i norsk historie. Med sin beliggenhet ved Stavern, er Fredriksvern lett tilgjengelig fra store deler av Øst- og Sørlandet og godt egnet som en dagstur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *