Menu

Herregården i Larvik


Det var i 1674 at byggingen av herregården ble påbegynt, den ble bygget som residens. Bygningen skulle være residens for Ulrik Frederik Gyldenløve. Herregården var ferdig bygget i tide til Ulrik Gyldenløve sitt tredje bryllup, hvor han giftet seg med Antoinette Augusta von Aldenburg. De giftet seg sommeren 1677 den 16. august. Det var i 1923 at Herregården ble fredet, og i dag er den en del av Larvik Museum.

Gyldenløve er de som var de første eierne av Laurvigen grevskap og stattholder i Norge. Noen av rommene på Herregården er bevart fra den eldste fasen, og resten av rommene i hovedbygningen har interiører fra 1730-årene. Det var Gyldenløves sønn som het Ferdinand Anton Danneskiold-Laurvig, som bygget på tømmerbygningen til den formen som den har i dag. Dette påbygget ble bygget i forbindelse med kong Christian VIs norgesbesøk i år 1733.

Larvik kommunes eiendom

Det var året 1821 at grevskapet ble oppløst, og Herregården ble med det Larvik kommunes eiendom. Fram til året 1824 ble bygningen brukt som byens rådhus, og fra året 1824 holdt også byens middelskole til der. Da århundreskiftet kom var det skolen som var størst på Herregården i Larvik. I tillegg til at Herregården ble brukt til skolen fikk også skolens rektor og byens sogneprest leiligheter på Herregården.

I hovedbygningens andre etasje var det en stor sal, og denne salen ble bygd om til en teatersal etter at kommunen hadde overtatt Herregården. Denne salen ble byens store scene i nærmere 50 år. Herregården er i dag et fredet kulturminne og museum, og det er Larvik museum som har ansvaret for driften og arbeidet. De har også ansvaret for restaurering, og har et stort restaureringsprosjekt som planlegges.

Gammel historie

Herregården bærer på mye gammel historie, og restaureringen av bygget viser mange spor fra fortiden. Det var i august 2017 at de tok fatt på bygningsmateriale som lå på loftet. Der lå det takpaneler som hadde vært urørt siden 1730-årene. De var fulle av støv fordi de hadde ligget der nesten 100 år, men under var det frisk dekor. Tapetrester og en teaterkulisse var også blant det som lå på loftet.

Det var for risikabelt å frakte materiale ned fra loftet via trappene, da de gamle tingene er skjøre og fort kan bli ødelagt. Det var ved hjelp av stigebilen til brannvesenet at de fikk materiale ut via vinduet på loftet. Når det er fraktet ned fra loftet må det stå en periode i en fryser, dette gjøres for å uskadeliggjøre eventuelle skadedyr som kan befinne seg på materialet.

Formidling

Larvik Museum har to veldig viktige oppgaver, som er å formidle og ta vare på historien. For å kunne finne kilder til historien undersøkes blant annet arkivene. Når historien skal formidles må de også få med nyere historie, som innebærer alt som har skjedd med og på Herregården etter at det ble en kommunal eiendom i 1821. Kommunearkivet gir en konkret historie om alt som har skjedd med Herregården i nyere tid.

Fra året 1824 ble en del av Herregården brukt til skole, og etter hvert kom det tre klasserom i øst-fløyen. Besøker du Herregården i dag kan du se en rekonstruert skolestue, eller klasserom som det også heter. Her vises det hvordan gamle pulter så ut og hvordan de var oppstilt. Denne opplevelsen kan du få i åpningstidene i sommersesongen, eller etter avtale. På Herregården er det mange spennende historier å oppleve.

Opplev Herregården

I sommersesongen er Herregården åpen for publikum, og resten av året kan du oppleve den etter avtale. Larvik Museum har forskjellige arrangementer hele året, men på vinteren foregår det kun ved spesielle anledninger. Fra 22. juni til 18. august kan du hver dag mellom kl: 12:00 og 16:00 besøke Herregården, og lære om historien som hører til. Den ligger på Herregårdsletta i Larvik kommune, og det er lett å finne fram.

Omvisning

Museet tilbyr også omvisninger, dette kan foregå i både store og små grupper. Når du bestiller en omvisning på Herregården får du masse spennende informasjon og lærdom om Larviks grevskapshistorie og hvordan disse personene har satt sitt preg på bygningen og historien. Et besøk på Herregården er passende for alle, enten det er med skoleklassen din, familie eller venner. Det er mange spennende inntrykk og historier du vil oppleve på Herregården i Larvik.

5 thoughts on “Herregården i Larvik”

  1. Abollew says:

    http://vsviagrav.com/ – viagra prescription

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *